Shop

Kupovinom nekog od proizvoda sa ovog sajta direktno pomažeš KK Partizan. SAV novac od majica ide za igradnju trening centra KK Partizan. Nabavnu cenu proizvoda i sve troškove snose sami osnivači fondacije.

Za sve cene proizvoda je uračunata poštarina. Cena majica za Srbiju je 2000 dinara, a majice možete poručiti na mejl puchisti2012@gmail.com ili putem Facebook stranice  FONDACIJA PUČISTI 2012.
Majice su izrađene u saradnji sa Bianconeri di Belgrado.

Showing all 8 results